Vacancy

Job Location

 • Samaedam, Bang Khun Thian, Bangkok

Responsibilities:

 • หน้าที่ของ จป. วิชาชีพ 12 ข้อ
 • อบรมพนักงานที่เข้าใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

Qualifications:

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีใบอนุญาต สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพได้
 • เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายการทำงาน
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

Benefits

 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน
 • ปรับค่าแรงประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยงานฌาปณกิจ กรณีบิดา-มารดา และตัวพนักงานเสียชีวิต
 • กองทุนเงินสะสม
 • อื่นๆ
Apply job

Job Location

 • Samaedam, Bang Khun Thian, Bangkok

Responsibilities:

 • หน้าที่ของ จป. วิชาชีพ 12 ข้อ
 • อบรมพนักงานที่เข้าใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

Qualifications:

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีใบอนุญาต สามารถเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพได้
 • เข้ากับคนอื่นได้ง่าย
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายการทำงาน
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้

Benefits

 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน
 • ปรับค่าแรงประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • เงินช่วยงานฌาปณกิจ กรณีบิดา-มารดา และตัวพนักงานเสียชีวิต
 • กองทุนเงินสะสม
 • อื่นๆ
Apply job